مجموعه قفقاز

همه جهانیان به خوبی راجع به مهمان نوازی،غذاهای خوشمزه ملل قفقازی،کنیاک و شراب های گوارای آنها میدانند.خواسته بنیانگزاران مجموعه رستوران " قفقاز" این بوده است که رسوم و سنت های پیشینیان خود،خوراک ها و غذاهای معروف و فراموش شده مردم قفقاز را بطور شایسته معرفی کنند.

رستوران قفقاز

نه تنها رستوران "قفقاز" غذاهای اصیل قفقازی  را ارائه می دهد، بلکه سنت ها و آداب و رسوم مهمان نوازی نسل قدیم  ما را نیز در بر می گیرد.

منو

بازدید کنندگان این مجموعه می توانند طعم غذاهای خوشمزه گرجستان و ارمنستان را تجربه کنند و همزمان از ساعت  19:00 هر روز از اجرای موسیقی و رقص گروه "قفقاز" لذت ببرید.

رویدادها

بسیاری از خوانندگان محبوب در مجتمع قفقاز آجرا خواهند داشت و فضای را برای شما لذت بخش تر و فراموش نشدنی می کنند!