سالن های کنفرانس

برای برگزاری جلسات تجاری و کاری، کنفرانس ها و مباحث دیگر، ما سالن های مجهز با تمام امکانات لازم را به شماارائه میدهیم .تمامی سالن ها به نام پادشاهان Cilicia نامگذاری شده اند. سالن ها عبارتند از: "کنستانتین" برای 240 نفر مهمان، سالنهای "توروس" و "لوون" برای 22 تا 25 نفر مهمان و "روبن" برای 18 نفر مهمان.

لیست قیمت سالن کنفرانس شامل:

WiFi رایگان اینترنت، آب معدنی  (1 بطری برای هر نفر)، دفتر و خودکار، پروژکتور / صفحه نمایش، بلندگو، سیستم صوتی کامل. 
با اضافه کردن هزینه، تجهیزات اضافی را می توان بر اساس تقاضا ارائه داد. مالیات بر ارزش افزوده نیز شامل میشود.

سالن آرشاکونی-1000 متر مربع 

 
تعداد صندلی بصورت چیدمان تئاتری :400-600 صندلی
تعداد صندلی بصورت چیدمان هلالی: 100 صندلی

 

یک روز کامل :250000 درام
نصف روز: 150000-200000 درام
بعدازظهر: 300000 درام
روز کامل و بعدازظهر:350000 درام

سالن باگراتومی-530 متر مربع

 

تعداد صندلی بصورت چیدمان تئاتری :250-400 صندلی
تعداد صندلی بصورت چیدمان هلالی: 80 صندلی

 

یک روز کامل :220000 درام
نصف روز: 120000-170000 درام
بعدازظهر: 270000 درام
روز کامل و بعدازظهر:320000 درام
 

سالن آرتاشسیان 1 -800 متر مربع

 

 

تعداد صندلی بصورت چیدمان تئاتری : 300 صندلی
تعداد صندلی بصورت چیدمان هلالی: 60 صندلی

 

یک روز کامل :170000 درام
نصف روز: 70000-120000 درام
بعدازظهر: 220000 درام
روز کامل و بعدازظهر:320000 درام

 

سالن آرتاشسیان 2 -800 متر مربع

 

تعداد صندلی بصورت چیدمان تئاتری : 80 صندلی
تعداد صندلی بصورت چیدمان هلالی: 30 صندلی

 

یک روز کامل :150000 درام
نصف روز: 50000-100000 درام
بعدازظهر: 200000 درام
روز کامل و بعدازظهر:250000 درام

سالن یرواندونی 1-95 متر مربع

 

تعداد صندلی بصورت چیدمان تئاتری : 40-70 صندلی
 
یک روز کامل :100000 درام
نصف روز: 40000-80000 درام
بعدازظهر: 130000 درام
روز کامل و بعدازظهر:170000 درام

سالن یرواندونی 2-95 متر مربع

 

تعداد صندلی بصورت چیدمان تئاتری : 40-15 صندلی
 
یک روز کامل :50000 درام
نصف روز: 20000-40000 درام
بعدازظهر: 65000 درام
روز کامل و بعدازظهر:90000 درام

 

ساعات

روز کامل: 8:00-12:00/14:00-18:00
نصف روز: 8:00-18:00
بعدازظهر: 18:00-24:00
روز کامل و بعدازظهر: 8:00-24:00

لیست قیمت برای ساعات مشخص نشده

سالن آرشاکونی

 

روز کامل: 300000 درام
نصف روز: 200000 درام

سالن باگراتونی

 

 

روز کامل: 270000 درام
نصف روز: 170000 درام
 

سالن آرتاشسیان 1

 

 

روز کامل: 220000 درام
نصف روز: 120000 درام

 

سالن آرشاکونی

 

روز کامل: 200000 درام
نصف روز: 100000 درام

سالن یرواندونی 1 

 

روز کامل: 120000 درام
نصف روز: 60000 درام

سالن یرواندونی 2 

 

روز کامل: 60000 درام
نصف روز: 30000 درام

ساعات

نصف روز: 4 ساعت
یک روز کامل: 8 ساعت

+374 60 50 11 77