لانج بار

فعالیت ها و سرگرمی ها

مهمانان می توانند از استراحت شبانه خود درسالن لانج بار هتل لذت ببرند، جایی که نه تنها برای گفت و گوی دوستانه ، بلکه جلسات کاری و تجاری میتوانید استفاده کنید ، از خدمات 24 ساعته WI-FI، تماشای تلویزیون و  موزیک لذت ببرند.

فعالیت ها و سرگرمی ها

مهمانان می توانند از استراحت شبانه خود درسالن لانج بار هتل لذت ببرند، جایی که نه تنها برای گفت و گوی دوستانه ، بلکه جلسات کاری و تجاری میتوانید استفاده کنید ، از خدمات 24 ساعته WI-FI، تماشای تلویزیون و  موزیک لذت ببرند.

موزیک ارمنی

موسیقی ارمنی در طول قرن ها، کیفیت منحصر به فرد خود را شکل داده است. کمیتاس به عنوان بنیانگذار مؤسسه ملی موسیقی ارمنی ، آرام خاچاتریان آهنگساز کلاسیک ارمنی ، موسیقیدان جاز معاصر تیگران هماسیان و دیگران به این رویداد کمک زیادی کرده اند.

موزیک ارمنی

موسیقی ارمنی در طول قرن ها، کیفیت منحصر به فرد خود را شکل داده است. کمیتاس به عنوان بنیانگذار مؤسسه ملی موسیقی ارمنی ، آرام خاچاتریان آهنگساز کلاسیک ارمنی ، موسیقیدان جاز معاصر تیگران هماسیان و دیگران به این رویداد کمک زیادی کرده اند.

+374 60 50 11 77