رستوران قفقازی

میخانه "قفقاز" نه تنها غذاهای شناخته شده و غنی قفقازی را ، بلکه سنت ها و آداب و رسوم مهمان نوازی از اجداد ما را نیز ارائه می دهد.
میخانه "قفقاز" نه تنها غذاهای شناخته شده و غنی قفقازی را ، بلکه سنت ها و آداب و رسوم مهمان نوازی از اجداد ما را نیز ارائه می دهد.
راز طعم منحصر بفرد غذاها و خوراک های قفقازی روشن است.این غذاها با دستورالعمل های سنتی توسط آشپزان ماهر ما با استفاده از مواد با کیفیت و تازه و ادویه های مختلف  آماده میشوند.
راز طعم منحصر بفرد غذاها و خوراک های قفقازی روشن است.این غذاها با دستورالعمل های سنتی توسط آشپزان ماهر ما با استفاده از مواد با کیفیت و تازه و ادویه های مختلف  آماده میشوند.

اطلاعات تماس با رستوران قفقازی

0037410561177

رستوران قفقازی 24 ساعته باز میباشد
ایروان،خیابان هانراپتوتیان شماره 10،طبقه اول