مراسم عروسی

مراسم عروسی

پیشنهادهای ویژه:

شما یک سیستم تخفیفی دریافت خواهید کرد.
زوج های جوان اجرای دو رقص توسط گروه رقص "قفقاز" را دریافت خواهند کرد
و همچنین یک اتاق رایگان در هتل "قفقاز" را تا زمان پرداخت روز بعد دریافت میکنند.

پیشنهادهای ویژه:

You'll be provided a discount system 
Newlyweds will receive 2 dance performances by “Caucasus” dance ensemble 
Newlyweds will receive a free room in “Caucasus” hotel until the checkout time of the next day